ÇMIMORJA

Dhomë teke / single use

30 €
 • Flat – screen TV
 • Klimatizim
 • Wifi është pa pagesë
 • Çmimet janë për dhomë
 • Të përfshira : 10 % TVSH
 • Përfshihen: Tatimi i në vlerë prej 130 RSD dhe sigurimi në vlerë prej 16 RSD dhe mëngjes nga 190 RSD.
 • Çmimet nuk vlejnë gjatë kohës kur mbahet panairi i bujqësisë nga 11-17.05.2019. dhe festivali Exit nga 04-07.07.2019.

Dhomë dyshe

37 €
 • Flat – screen TV
 • Klimatizim
 • Wifi është pa pagesë
 • Çmimet janë për dhomë
 • Të përfshira : 10 % TVSH
 • Përfshihen: Tatimi i në vlerë prej 130 RSD dhe sigurimi në vlerë prej 16 RSD dhe mëngjes nga 190 RSD.
 • Çmimet nuk vlejnë gjatë kohës kur mbahet panairi i bujqësisë nga 11-17.05.2019. dhe festivali Exit nga 04-07.07.2019.

Dhomë teke

25 €
 • Flat – screen TV
 • Klimatizim
 • Wifi është pa pagesë
 • Çmimet janë për dhomë
 • Të përfshira : 10 % TVSH
 • Përfshihen: Tatimi i në vlerë prej 130 RSD dhe sigurimi në vlerë prej 16 RSD dhe mëngjes nga 190 RSD.
 • Çmimet nuk vlejnë gjatë kohës kur mbahet panairi i bujqësisë nga 11-17.05.2019. dhe festivali Exit nga 04-07.07.2019.

 

Spa apartman me xhakuzi

50 €
 • Vaskë spa
 • Flat – screen TV
 • Klimatizim
 • Wifi është pa pagesë
 • Çmimet janë për dhomë
 • Të përfshira : 10 % TVSH
 • Përfshihen: Tatimi i në vlerë prej 130 RSD dhe sigurimi në vlerë prej 16 RSD dhe mëngjes nga 190 RSD.
 • Çmimet nuk vlejnë gjatë kohës kur mbahet panairi i bujqësisë nga 11-17.05.2019. dhe festivali Exit nga 04-07.07.2019.

Përdorimi ditë në dhomën Standarde

20 €
 • Flat – screen TV
 • Klimatizim
 • Wifi është pa pagesë
 • Çmimet janë për dhomë
 • Orari i punës ( Mon – Sun ) 10.00-18.00h
 • Të përfshira : 10 % TVSH
 • Nuk përfshihen: Tatimi i në vlerë prej 130 RSD dhe sigurimi në vlerë prej 16 RSD
 • Çmimet nuk vlejnë gjatë kohës kur mbahet panairi i bujqësisë nga 11-17.05.2019. dhe festivali Exit nga 04-07.07.2019.

Përdorimi ditë në dhomën Spa

30 €
 • Vaskë spa
 • Klimatizim
 • Wifi është pa pagesë
 • Çmimet janë për dhomë
 • Orari i punës ( Mon – Sun ) 10.00-18.00h
 • Të përfshira : 10 % TVSH
 • Nuk përfshihen: Tatimi i në vlerë prej 130 RSD dhe sigurimi në vlerë prej 16 RSD
 • Çmimet nuk vlejnë gjatë kohës kur mbahet panairi i bujqësisë nga 11-17.05.2019. dhe festivali Exit nga 04-07.07.2019.